Logo QMS

Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu

Dowody osobiste
nieczynne
Odbiór dowodu osobistego
nieczynne
Ewidencja ludności
nieczynne
Odpisy aktów
nieczynne
Odbiór dokumentu
nieczynne
Zawarcie małżeństwa
nieczynne
Zgłoszenie zgonu
nieczynne
Uznanie ojcostwa
nieczynne
Zmiana imienia lub nazwiska
nieczynne
Wpisanie aktu zagranicznego
nieczynne
Umówieni - Odpisy Aktów Stanu Cywilnego
nieczynne
Rejestracja Stanu Cywilnego
nieczynne
Decyzje środowiskowe
nieczynne
Zwierzęta
nieczynne
Nieczystości ciekłe-zezwolenia na świadczenie usług
nieczynne
Nieczystości ciekłe-zbiorniki bezodpływowe, przydomowe oczyszczalnie scieków, kanalizacja
nieczynne
Odpady
nieczynne
Inne
nieczynne
Drzewa
nieczynne
Umówieni - Ochrona Środowiska
nieczynne
Rolnictwo
nieczynne
Dotacje - wymiana pieca/ źródła energii
nieczynne
Ewidencja szamb
nieczynne
Dowody osobiste 2
nieczynne