Starostwo Powiatowe w Świebodzinie

INTERNETOWA REJESTRACJA DO KOLEJKI

W celu ustalenia wizyty wypełnij kolejne pola formularza

Kolejka

Wybierz kolejkę:

 •  
 •  
 •  

Data i czas

Wybierz datę i godzinę wizyty:

Bez danych

Możesz już utworzyć anonimową rezerwację, zaznaczając "Nie jestem robotem" i klikając przycisk "Rezerwacja anonimowa".

Otrzymasz kod rezerwacji, który wpiszesz do systemu rezerwacji po przyjściu na umówione spotkanie.


Jednak jeśli chciałbyś otrzymać powiadomienie email i kod QR do kalendarza w telefonie wybierz poniżej "Kontynuuj" i wypełnij formularz danych

Rezerwacja anonimowa

Regulamin

Regulamin rezerwacji:

 1. dministratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Świebodziński, z siedzibą przy ul. Kolejowej 2, 66-200 Świebodzin;
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: inspektorodo@powiat.swiebodzin.pl lub CORE Consulting.  
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w Systemie rezerwacji w celu realizacji procesu internetowej rejestracji terminu wizyty w Urzędzie, w Wydziale Komunikacji i Transportu;
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, którym na podstawie zawartej umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych;
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 6. Ma Pan/Pani prawo do:
 1. a) dostępu do treści swoich danych,
 2. b) sprostowania treści swoich danych,
 3. c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 4. d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 5. e) do przenoszenia danych.
 1. Dane będą usuwane z systemu niezwłocznie po wykorzystaniu, nie później niż dwa tygodnie po terminie rezerwacji.
 2. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Świebodzinie narusza przepisy o ochronie tych danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do internetowego zarejestrowania terminu wizyty w Urzędzie w wydziale Komunikacji i Transportu  oraz udostępnienia Pani/Panu numeru identyfikacyjnego wpisywanego na monitorze dotykowym automatu biletowego.
 4. Rejestracja terminu wizyty w Urzędzie nie następuje automatycznie, a dane podane w celu jej dokonania nie podlegają profilowaniu.

 

Starosta Świebodziński

Kontynuując akceptuję regulamin rezerwacji

Dane klienta

Podaj informacje dodatkowe: