Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Wydział Komunikacji i Dróg
Podgląd aktywności systemu kolejkowego.

Kolejka Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba obsłużonych osób
Rejestracja pojazdu zakupionego w kraju. nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
Rejestracja pojazdu zakupionego za granicą nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
Rejestracja nowego pojazdu nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
Wymiana, wtórnik dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
Czasowa rejestracja nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
Odbiór dowodu rejestracyjnego nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
Zgłoszenie zbycia nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
Demontaż pojazdu nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
Dokonanie adnotacji ( gaz, hak) nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
Wtórnik tablicy, naklejki na szybę nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
Wydanie profilu kandydata na kierowcę (PKK) nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
Odbiór prawa jazdy nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
Wydanie wtórnika, wymiana, zawodowe prawa jazdy nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
Zezwolenie na pojazdy uprzywilejowane, międzynarodowe prawa jazdy nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
Inne sprawy związane z prawem jazdy ( zakazy, zatrzymania, skierowania, punkty) nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne