Wydział Komunikacji i Dróg
Podgląd aktywności systemu kolejkowego.

Internetowa rejestracja do kolejki

W celu ustalenia wizyty wypełnij kolejne pola formularza

Kolejka

Wybierz kolejkę:

  • kol1
  • kol2
  • kol3

Data i czas

Wybierz datę i godzinę wizyty:

Regulamin

Regulamin rezerwacji:

  1. W trakcie realizacji procesu rezerwacji wizyty należy podać własny adres email. W przypadku podania tych danych, klient oświadcza, iż na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.), wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Starostę Skarżyskiego w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyt. Administratorem danych jest Starosta Skarżyski. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w Systemie rezerwacji wizyt w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyt i nie będą przekazywane innym odbiorcom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
  2. Należy przybyć do Urzędu w dniu wizyty co najmniej 10 minut przed planowana wizytą i pobrać bilet wpisując numer identyfikacyjny na monitorze dotykowym automatu biletowego. Nieodebranie biletu przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie rezerwacji.
Kontynuując akceptuję regulamin rezerwacji

Dane dodatkowe

Podaj informacje dodatkowe:

Email: