Kolejka Aktualny numer Liczba oczekujących Czynne stanowiska Liczba obsłużonych osób
WYDANIE DECYZJI O NADANIU CECH IDENTYFIKACYJNYCH
0
3
0
CZASOWE WYCOFANIE POJAZDU Z RUCHU
R035
1
3
2
ZMIANA RODZAJU POJAZDU
R032
0
3
2
WYMIANA, WTÓRNIK DOWODU REJESTRACYJNEGO/KARTY POJAZDU
R033
4
4
4
REJESTRACJA KRAJOWA, ZAGRANICZNA, CZASOWA
R034
9
4
27
ODBIÓR STAŁEGO DOWODU REJESTRACYJNEGO/KARTY POJAZDU
D051
4
1
39
ZWROT ZATRZYMANEGO DOWODU REJESTRACYJNEGO PRZEZ POLICJĘ
D030
0
1
1
WPISY DO DOWODU REJESTRACYJNEGO: HAK,GAZ,VAT,PIT,CIT,L, TAXI
D042
0
1
3
WYREJESTROWANIE POJAZDU - KRADZIEŻ, DEMONTAŻ
D047
0
1
2
ZAWIADOMIENIE O ZBYCIU POJAZDU
D048
3
1
5
WTÓRNIKI TABLIC REJESTRACYJNYCH I NALEPKI KONTROLNEJ
0
1
0
ZASTAW REJESTROWY
0
1
0
ZAŚWIADCZENIA
D009
0
1
1
REJESTRACJA POJAZDU-UMÓWIENI PRZEZ WWW
1
1
0