Kolejka Aktualny numer Liczba oczekujących Czynne stanowiska Liczba obsłużonych osób
WYDANIE DECYZJI O NADANIU CECH IDENTYFIKACYJNYCH
R036
0
0
3
CZASOWE WYCOFANIE POJAZDU Z RUCHU
R071
0
0
5
ZMIANA RODZAJU POJAZDU
R035
0
0
3
WYMIANA, WTÓRNIK DOWODU REJESTRACYJNEGO/KARTY POJAZDU
R096
0
0
18
REJESTRACJA KRAJOWA, ZAGRANICZNA, CZASOWA
D125
0
0
69
ODBIÓR STAŁEGO DOWODU REJESTRACYJNEGO/KARTY POJAZDU
D132
0
0
94
ZWROT ZATRZYMANEGO DOWODU REJESTRACYJNEGO PRZEZ POLICJĘ
0
0
0
WPISY DO DOWODU REJESTRACYJNEGO: HAK,GAZ,VAT,PIT,CIT,L, TAXI
D131
0
0
6
WYREJESTROWANIE POJAZDU - KRADZIEŻ, DEMONTAŻ
D123
0
0
8
ZAWIADOMIENIE O ZBYCIU POJAZDU
D126
0
0
15
WTÓRNIKI TABLIC REJESTRACYJNYCH I NALEPKI KONTROLNEJ
D105
0
0
4
ZASTAW REJESTROWY
D099
0
0
1
ZAŚWIADCZENIA
D107
0
0
3
REJESTRACJA POJAZDU-UMÓWIENI PRZEZ WWW
0
0
1