Kolejka Aktualny numer Liczba oczekujących Czynne stanowiska Liczba obsłużonych osób
WYDANIE DECYZJI O NADANIU CECH IDENTYFIKACYJNYCH nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
CZASOWE WYCOFANIE POJAZDU Z RUCHU nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
ZMIANA RODZAJU POJAZDU nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
WYMIANA, WTÓRNIK DOWODU REJESTRACYJNEGO/KARTY POJAZDU nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
REJESTRACJA KRAJOWA, ZAGRANICZNA, CZASOWA nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
ODBIÓR STAŁEGO DOWODU REJESTRACYJNEGO/KARTY POJAZDU nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
ZWROT ZATRZYMANEGO DOWODU REJESTRACYJNEGO PRZEZ POLICJĘ nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
WPISY DO DOWODU REJESTRACYJNEGO: HAK,GAZ,VAT,PIT,CIT,L, TAXI nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
WYREJESTROWANIE POJAZDU - KRADZIEŻ, DEMONTAŻ nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
ZAWIADOMIENIE O ZBYCIU/NABYCIU POJAZDU nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
WTÓRNIKI TABLIC REJESTRACYJNYCH I NALEPKI KONTROLNEJ nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
ZASTAW REJESTROWY nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
ZAŚWIADCZENIA nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
REJESTRACJA POJAZDU-UMÓWIENI PRZEZ WWW nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne