Internetowa rejestracja do kolejki

W celu ustalenia wizyty wypełnij kolejne pola formularza

Kolejka

Wybierz kolejkę:

  • kol1
  • kol2
  • kol3

Data i czas

Wybierz datę i godzinę wizyty:

Regulamin

Regulamin rezerwacji:

  1. W trakcie realizacji procesu rezerwacji wizyty można podać imię, nazwisko, telefon oraz adres email. Są to dane podawane w celu ułatwienia kontaktu pracowników Urzędu z klientem. W przypadku podania tych danych, klient oświadcza, iż na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.), wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Starostę Gostyńskiego w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyt. Administratorem danych jest Starosta Gostyński. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w Systemie rezerwacji wizyt w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyt i nie będą przekazywane innym odbiorcom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
  2. Należy przybyć do Wydziału Komunikacji i Dróg (ul. Wrocławska 154, Gostyń)
    co najmniej 10 minut przed planowana wizytą i pobrać  bilet wpisując 6 cyfrowy numer identyfikacyjny na monitorze dotykowym automatu biletowego.

Nieodebranie biletu przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie rezerwacji.


Kontynuując akceptuję regulamin rezerwacji

Dane dodatkowe

Podaj informacje dodatkowe:

Imię:
Nazwisko:
Nr telefonu np. 123456789:
Email: