Kolejka Aktualny numer Liczba oczekujących Czynne stanowiska Liczba obsłużonych osób
Rejestracja pojazdu z zagranicy
A062
0
1
22
Rejestracja pojazdu nowego
A063
0
1
13
Rejestracja pojazdu z kraju
A064
0
1
29
Inne
B102
0
1
14
Wyrejestrowanie pojazdu
B080
0
1
5
Zgłoszenie zbycia
B094
0
1
20
Odbiór stałego dowodu rejestracyjnego
B110
0
1
52
Zmiana danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym
B106
0
1
18