Kolejka Aktualny numer Liczba oczekujących Czynne stanowiska Liczba obsłużonych osób
Rejestracja pojazdu z zagranicy
A024
0
3
10
Rejestracja pojazdu nowego
A030
0
3
5
Rejestracja pojazdu z kraju
A028
1
3
14
Inne
B035
0
3
11
Wyrejestrowanie pojazdu
B037
0
3
6
Zgłoszenie zbycia
B019
0
3
2
Odbiór stałego dowodu rejestracyjnego
B039
0
3
17
Zmiana danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym
B034
0
3
3