Kolejka Aktualny numer Liczba oczekujących Czynne stanowiska Liczba obsłużonych osób
Rejestracja pojazdu z zagranicy nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
Rejestracja pojazdu nowego nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
Rejestracja pojazdu z kraju nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
Inne nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
Wyrejestrowanie pojazdu nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
Zgłoszenie zbycia nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
Odbiór stałego dowodu rejestracyjnego nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
Zmiana danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne