INTERNETOWA REJESTRACJA DO KOLEJKI

W celu ustalenia wizyty wypełnij kolejne pola formularza

Kolejka

Wybierz kolejkę:

  • kol1
  • kol2
  • kol3

Data i czas

Wybierz datę i godzinę wizyty:

Regulamin

Regulamin rezerwacji:

  1. W trakcie realizacji procesu rezerwacji wizyty można podać imię, nazwisko, telefon oraz adres email. Są to dane podawane opcjonalnie w celu ułatwienia kontaktu pracowników Urzędu z klientem. W przypadku podania tych danych, klient oświadcza, iż na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.), wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Prezydenta m.st. Warszawy w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyt. Administratorem danych jest dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lidzbarku Warmińskim. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w Systemie rezerwacji w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyt i nie będą przekazywane innym odbiorcom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
  2. Przybędę do Urzędu co najmniej 10 minut przed planowana wizytą i pobiorę bilet wpisując numer identyfikacyjny na monitorze dotykowym automatu biletowego. Nieodebranie biletu przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie rezerwacji.
Kontynuując akceptuję regulamin rezerwacji

Dane dodatkowe

Podaj informacje dodatkowe:

Imię:
Nazwisko:
Nr telefonu np. 123456789:
Email: