Logo QMS

Witamy

Internetowa rejestracja do kolejki

W celu ustalenia wizyty wypełnij kolejne pola formularza

Kolejka

Wybierz kolejkę:

  •  
  •  
  •  

Data i czas

Wybierz datę i godzinę wizyty:

Regulamin

Regulamin rezerwacji:

  1. W trakcie realizacji procesu rezerwacji wizyty należy podać imię, nazwisko oraz adres email. Są to dane podawane w celu ułatwienia kontaktu pracowników Działu Obsługi Klienta z klientem. Podając przedmiotowe dane, klient oświadcza, iż na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016, poz. 922), wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyt. Administratorem danych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w systemie rezerwacji w celu realizacji procesu Internetowej rezerwacji wizyt. Dane będą usuwane z systemu niezwłocznie po wykorzystaniu, nie później niż 2 tygodnie po terminie rezerwacji. Osobie, której przedmiotowe dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania.
  2. Osoba rezerwująca termin oświadcza, że przybędzie do Działu Obsługi Klienta 10 minut przed planowaną wizytą, pobierze bilet wpisując numer identyfikacyjny na monitorze dotykowym automatu biletowego i jest świadoma, że nieodebranie biletu przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie rezerwacji.

Kontynuując potwierdzam zaznajomienie się z powyższym regulaminem i akceptuję jego treść.

Dane klienta

Podaj informacje dodatkowe: