Kolejka Aktualny numer Liczba oczekujących Czynne stanowiska Liczba obsłużonych osób
Dłużnicy alimentacyjni (wg nazwiska H, J, K)
0
0
0
Zmiana sytuacji rodziny (wg nazwiska na literę: H, J, K)
0
0
0
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego (wg nazwiska na literę: H, J, K)
0
0
0
Świadczenia rodzinne (wg nazwiska na literę: H, J, K)
0
0
0
Świadczenie wychowawcze 500+ (wg nazwiska na literę: H, J,K)
0
0
0
Świadczenie wychowawcze 500+ (wg nazwiska na literę: A, L, Ł, U, V, W, Z, Ż)
0
0
0
Dobry Start 300+ (wg nazwiska na literę: B, C, Ć, D)
0
0
0
Świadczenie wychowawcze 500+ (wg nazwiska na literę: B, C, Ć, D)
0
0
0
Świadczenie wychowawcze 500+ (wg nazwiska na literę: I, E, F, G, M)
0
0
0
Świadczenie wychowawcze 500+ (wg nazwiska na literę: S, Ś, T)
0
0
0
Świadczenie wychowawcze 500+ (wg nazwiska na literę: N, O, P, R)
0
0
0
Świadczenia rodzinne (wg nazwiska na literę: A, L, Ł, U, V, W, Z, Ż)
0
0
0
Świadczenia rodzinne (wg nazwiska na literę: B, C, Ć, D)
0
0
0
Świadczenia rodzinne (wg nazwiska na literę: I, E, F, G, M)
0
0
0
Świadczenia rodzinne (wg nazwiska na literę: S, Ś, T)
0
0
0
Świadczenia rodzinne (wg nazwiska na literę: N, O, P, R)
0
0
0
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego (wg nazwiska na literę: A, L, Ł, U, V, W, Z, Ż)
0
0
0
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego (wg nazwiska na literę: B, C, Ć, D)
0
0
0
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego (wg nazwiska na literę: I, E, F, G, M)
0
0
0
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego (wg nazwiska na literę: S, Ś, T)
0
0
0
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego (wg nazwiska na literę: N, O, P, R)
0
0
0
Zmiana sytuacji rodziny (wg nazwiska na literę: A, L, Ł, U, V, W, Z, Ż)
0
0
0
Zmiana sytuacji rodziny (wg nazwiska na literę: B, C, Ć, D)
0
0
0
Zmiana sytuacji rodziny (wg nazwiska na literę: I, E, F, G, M)
0
0
0
Zmiana sytuacji rodziny (wg nazwiska na literę: S, Ś, T)
0
0
0
Zmiana sytuacji rodziny (wg nazwiska na literę: N, O, P, R)
0
0
0
Dłużnicy alimentacyjni (wg nazwiska A, L, Ł, U, V, W, Z, Ż)
0
0
0
Dłużnicy alimentacyjni (wg nazwiska B, C, Ć, D)
0
0
0
Dłużnicy alimentacyjni (wg nazwiska I, E, F, G, M)
0
0
0
Dłużnicy alimentacyjni (wg nazwiska S, Ś, T)
0
0
0
Dłużnicy alimentacyjni (wg nazwiska N, O, P, R)
0
0
0
Dobry Start 300+ (wg nazwiska na literę: I, E, F, G, M)
0
0
0
Dobry Start 300+ (wg nazwiska na literę: A, L, Ł, U, V, W, Z, Ż)
0
0
0
Dobry Start 300+ (wg nazwiska na literę: S, Ś, T)
0
0
0
Dobry Start 300+ (wg nazwiska na literę: N, O, P, R)
0
0
0
Dobry Start 300+ (wg nazwiska na literę: H, J,K)
0
0
0