Kolejka Aktualny numer Liczba oczekujących Czynne stanowiska Liczba obsłużonych osób
Dłużnicy alimentacyjni (wg nazwiska H, J, K) nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
Zmiana sytuacji rodziny (wg nazwiska na literę: H, J, K) nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego (wg nazwiska na literę: H, J, K) nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
Świadczenia rodzinne (wg nazwiska na literę: H, J, K) nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
Świadczenie wychowawcze 500+ (wg nazwiska na literę: H, J,K) nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
Świadczenie wychowawcze 500+ (wg nazwiska na literę: A, L, Ł, U, V, W, Z, Ż) nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
Dobry Start 300+ (wg nazwiska na literę: B, C, Ć, D) nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
Świadczenie wychowawcze 500+ (wg nazwiska na literę: B, C, Ć, D) nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
Świadczenie wychowawcze 500+ (wg nazwiska na literę: I, E, F, G, M) nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
Świadczenie wychowawcze 500+ (wg nazwiska na literę: S, Ś, T) nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
Świadczenie wychowawcze 500+ (wg nazwiska na literę: N, O, P, R) nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
Świadczenia rodzinne (wg nazwiska na literę: A, L, Ł, U, V, W, Z, Ż) nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
Świadczenia rodzinne (wg nazwiska na literę: B, C, Ć, D) nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
Świadczenia rodzinne (wg nazwiska na literę: I, E, F, G, M) nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
Świadczenia rodzinne (wg nazwiska na literę: S, Ś, T) nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
Świadczenia rodzinne (wg nazwiska na literę: N, O, P, R) nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego (wg nazwiska na literę: A, L, Ł, U, V, W, Z, Ż) nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego (wg nazwiska na literę: B, C, Ć, D) nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego (wg nazwiska na literę: I, E, F, G, M) nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego (wg nazwiska na literę: S, Ś, T) nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego (wg nazwiska na literę: N, O, P, R) nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
Zmiana sytuacji rodziny (wg nazwiska na literę: A, L, Ł, U, V, W, Z, Ż) nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
Zmiana sytuacji rodziny (wg nazwiska na literę: B, C, Ć, D) nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
Zmiana sytuacji rodziny (wg nazwiska na literę: I, E, F, G, M) nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
Zmiana sytuacji rodziny (wg nazwiska na literę: S, Ś, T) nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
Zmiana sytuacji rodziny (wg nazwiska na literę: N, O, P, R) nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
Dłużnicy alimentacyjni (wg nazwiska A, L, Ł, U, V, W, Z, Ż) nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
Dłużnicy alimentacyjni (wg nazwiska B, C, Ć, D) nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
Dłużnicy alimentacyjni (wg nazwiska I, E, F, G, M) nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
Dłużnicy alimentacyjni (wg nazwiska S, Ś, T) nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
Dłużnicy alimentacyjni (wg nazwiska N, O, P, R) nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
Dobry Start 300+ (wg nazwiska na literę: I, E, F, G, M) nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
Dobry Start 300+ (wg nazwiska na literę: A, L, Ł, U, V, W, Z, Ż) nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
Dobry Start 300+ (wg nazwiska na literę: S, Ś, T) nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
Dobry Start 300+ (wg nazwiska na literę: N, O, P, R) nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
Dobry Start 300+ (wg nazwiska na literę: H, J,K) nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
Nazwiska F,S,T
0
0
0
Nazwisko G,M,N,U,Y
0
0
0
Nazwiska B,C,D,H
0
0
0
Nazwiska A,L,Ł,V,W,Z,Ż
0
0
0
Nazwiska E,J,P,R,Ś
0
0
0
Nazwiska Ć,I,K,O
0
0
0