Internetowa rejestracja do kolejki

W celu ustalenia wizyty wypełnij kolejne pola formularza

Kolejka

Wybierz kolejkę:

  • kol1
  • kol2
  • kol3

Data i czas

Wybierz datę i godzinę wizyty:

Regulamin

Regulamin rezerwacji:

W trakcie realizacji procesu rezerwacji wizyty należy podać imię, nazwisko oraz adres email. W przypadku podania tych danych, klient oświadcza, iż na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez MOPR w Koszalinie w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyt. Administratorem danych jest MOPR w Koszalinie. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w Systemie kolejkowym w celu realizacji procesu Internetowej Rezerwacji Wizyt i nie będą przekazywane innym odbiorcom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo określone w art. 32 ust 1. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Osoba rezerwująca termin oświadcza, że przybędzie do Urzędu przed planowaną wizytą, pobierze bilet wpisując numer identyfikacyjny na monitorze dotykowym automatu biletowego i jest świadoma, że nieodebranie biletu przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie rezerwacji.

Kontynuując potwierdzam zaznajomienie się z powyższym regulaminem i akceptuję jego treść.

Dane dodatkowe

Podaj informacje dodatkowe:

Imię:
Nazwisko:
Email: