Internetowa rejestracja do kolejki

W celu ustalenia wizyty wypełnij kolejne pola formularza

Kolejka

Wybierz kolejkę:

  • kol1
  • kol2
  • kol3

Data i czas

Wybierz datę i godzinę wizyty:

Regulamin

Regulamin rezerwacji

Osoba rezerwująca termin oświadcza, że przybędzie do Urzędu przed planowaną wizytą, pobierze bilet wpisując numer identyfikacyjny na monitorze dotykowym automatu biletowego i jest świadoma, że nieodebranie biletu przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie rezerwacji.

Kontynuując potwierdzam zaznajomienie się z powyższym regulaminem i akceptuję jego treść.


Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie z siedzibą przy al. Monte Cassino 2 w Koszalinie, adres e-mail: sekretariat@mopr.koszalin.pl, tel. 94 316 03 00.

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

w celu internetowej rezerwacji wizyt i jej obsługi.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji w/w celu i jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich nie podania nie ma możliwości dokonania internetowej rezerwacji wizyty.

Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koszalinie:

 - adres korespondencyjny:

   Monte Cassino 2, 75-412 Koszalin

- adres e-mail:

   iod@mopr.koszalin.pl

Pani/Pana dane osobowe po rejestracji dane będą automatycznie usuwane.

Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie; powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane m.in. następującym grupom odbiorców danych:

firmy świadczące usługi w zakresie oprogramowania.

Decyzje związane z przetwarzaniem danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Czy zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie z siedzibą przy al. Monte Cassino 2 w Koszalinie w celu internetowej rezerwacji wizyt i jej obsługi?

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Jeśli TAK wcisnij przycisk KONTYNUUJ

Dane dodatkowe

Podaj informacje dodatkowe:

Imię:
Nazwisko:
Email: