Logo QMS

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

INTERNETOWA REJESTRACJA DO KOLEJKI

W celu ustalenia wizyty wypełnij kolejne pola formularza:

Kolejka

Wybierz kolejkę:

  •  
  •  
  •  

Data i czas

Wybierz datę i godzinę wizyty:

Regulamin

Regulamin rezerwacji:

  1. W trakcie realizacji procesu rezerwacji wizyty należy podać imię, nazwisko oraz adres email. Są to dane podawane w celu ułatwienia kontaktu pracowników Urzędu z klientem. W przypadku podania tych danych, klient oświadcza, iż na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.), wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Wojewodę Lubuskiego w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyt. Administratorem danych jest Wojewoda Lubuski. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w Systemie rezerwacji w celu realizacji procesu Internetowej Rezerwacji Wizyt i nie będą przekazywane innym odbiorcom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania.
  2. Przybędę do Urzędu i przed planowaną wizytą pobiorę bilet wpisując numer identyfikacyjny na monitorze dotykowym automatu biletowego. Nieodebranie biletu przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie mojej rezerwacji.
  3. Jeżeli po przejściu procesu rezerwacji nie otrzyma Pani/Pan maila z potwierdzeniem, prosimy o sprawdzenie zabezpieczeń sieciowych w domu/firmie, które prawdopodobnie zablokowały wiadomość.
  4. W przypadku składania wniosku o pobyt, prosimy o wcześniejsze wypełnienie odpowiedniego formularza. W celu wypełnienia i wydrukowania właściwego wniosku polecamy skorzystanie ze strony cudzoziemcy.gov.pl
Kontynuując akceptuję regulamin rezerwacji

Dane klienta

Podaj informacje dodatkowe: