Internetowa rejestracja do kolejki

W celu ustalenia wizyty wypełnij kolejne pola formularza

Kolejka

Wybierz kolejkę:

  •  
  •  
  •  

Data i czas

Wybierz datę i godzinę wizyty:

Regulamin

Regulamin rezerwacji:

    W trakcie realizacji procesu rezerwacji wizyty należy podać imię, nazwisko, adres email oraz numer telefonu kontaktowego. Są to dane podawane w celu ułatwienia kontaktu pracowników Urzędu z klientem.
    W przypadku podania tych danych, klient oświadcza, iż na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015, poz. 2135 z późn. zm.), wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Wojewodę Kujawsko-pomorskiego w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyt. Administratorem danych jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w Systemie rezerwacji w celu realizacji procesu Internetowej Rezerwacji Wizyt i nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane będą usuwane z systemu niezwłocznie po wykorzystaniu, nie później niż 2 tygodnie po terminie rezerwacji. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania.
    Osoba rezerwująca termin oświadcza, że przybędzie do Urzędu przed planowaną wizytą, pobierze bilet wpisując numer identyfikacyjny na monitorze dotykowym automatu biletowego oraz będzie stosowała się do regulaminu kolejki. Jest też świadoma, że nieodebranie biletu przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie rezerwacji.
Kontynuując akceptuję regulamin rezerwacji

Dane klienta

Podaj informacje dodatkowe: