Logo QMS

Częstochowskie Centrum Świadczeń

Informacja, wydawanie wniosków, dostarczanie dokumentów
nieczynne
Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenie 500+ z dochodem i 300+
nieczynne
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne, świadczenie 500+ bez dochodu i 300+
nieczynne
Odbiór pism/decyzji, zaświadczenia, Karta Dużej Rodziny
nieczynne