Częstochowskie Centrum Świadczeń

Internetowa rejestracja do kolejki

W celu ustalenia wizyty wypełnij kolejne pola formularza

Kolejka

Wybierz kolejkę:

  •  
  •  
  •  

Data i czas

Wybierz datę i godzinę wizyty:

Regulamin

Regulamin rezerwacji:

  1. W trakcie realizacji procesu rezerwacji wizyty należy podać imię, nazwisko oraz adres email. Są to dane podawane w celu ułatwienia kontaktu pracowników Częstochowskiego Centrum Świadczeń z klientem.
  2. W przypadku podania tych danych, klient rezerwujący wizytę oświadcza, iż na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015, poz. 2135 z późn. zm.), wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Częstochowskie Centrum Świadczeń w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyt. Administratorem danych jest Dyrektor Częstochowskiego Centrum Świadczeń. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w Systemie rezerwacji w celu realizacji procesu Internetowej Rezerwacji Wizyt i nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane będą usuwane z systemu niezwłocznie po wykorzystaniu, nie później niż 2 tygodnie po terminie rezerwacji. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania.
  3. Osoba rezerwująca termin oświadcza, że przybędzie do Częstochowskiego Centrum Świadczeń przed planowaną wizytą, pobierze bilet wpisując numer identyfikacyjny na monitorze dotykowym automatu biletowego i jest świadoma, że nieodebranie biletu przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie rezerwacji.
  4. Kontynuując potwierdzam zaznajomienie się z powyższym regulaminem i akceptuję jego treść.
Kontynuując akceptuję regulamin rezerwacji

Dane klienta

Podaj informacje dodatkowe:

Podanie numeru telefonu ułatwi ewentualny kontakt przez pracownika Centrum